Toezeggingen : Toezegging bij Externe veiligheid

De staatssecretaris zal de Kamer binnen twee weken informeren over de vraag of omkering van de bewijslast (van de bevoegd gezagen naar de bedrijven) mogelijk is als het gaat om potentieel ZZS'sen.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A06826
Datum: 12 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Externe veiligheid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat