Toezeggingen : Toezegging bij Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

De minister gaat samen met de Vereniging Hogescholen en met de docenten die het manifest hebben geschreven in gesprek om te kijken of de ontwikkeling van een protocol onderwijsvernieuwing mogelijk is. In dat protocol wordt in dat geval ook verslaggeving van de betrokkenheid van de medezeggenschap in onderwijsvernieuwingen opgenomen. De Kamer wordt over de uitkomsten van deze gesprekken in het voorjaar 2024 geïnformeerd.

  • Toegezegd door Dijkgraaf, R.H. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05816
Datum: 11 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap