Toezeggingen : Toezegging bij Strafrechtelijke onderwerpen

De minister voor Rechtsbescherming zegt toe de Kamer eind 1e kwartaal 2024 te informeren over de verkenning om delen van gratiebeslissingen openbaar te maken.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05802
Datum: 5 okt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Strafrechtelijke onderwerpen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid