Toezeggingen : Toezegging bij Inburgering en integratie

De minister informeert de Kamer na afloop van de termijn van zes maanden over de stand van zaken met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens.

  • Toegezegd door Gennip, C.E.G. van (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  • Toegezegd aan Warmerdam, S. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02890
Datum: 27 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Inburgering en integratie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid