Toezeggingen : Toezegging bij Mensenrechtenbeleid

De minister zegt toe om voor het einde van het jaar een voortgangsrapportage te sturen over de kabinetsaanpak strategische afhankelijkheden, met daarin een concrete route op BZ-onderwerpen.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04359
Datum: 25 sep 2023
Soort activiteit: Notaoverleg
Onderwerp(en): Mensenrechtenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken