Toezeggingen : Toezegging bij Woningbouwopgave en koopsector

De Kamer ontvangt in het najaar een brief over de manier waarop transformatie onderdeel kan worden gemaakt van de woondeals en de versnellingstafels en of daar ook op het niveau van locatie gestuurd kan worden.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04309
Datum: 5 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Woningbouwopgave en koopsector
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken