Toezeggingen : Toezegging bij China

De minister van Buitenlandse Zaken zegt toe om de Kamer voor de begrotingsbehandeling de uitwerking van de motie-Brekelmans over een geïntegreerde lijst statelijke dreigingen opstellen (Kamerstuk 36200-V-26) toe te sturen.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02499
Datum: 6 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): China
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken