Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Van den Brink (CDA) over veiligelanders en Dublinclaimanten via spoor 2 snel door de procedure laten leiden.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Brink, G. van den (CDA)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10331
Datum: 28 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid