Toezeggingen : Toezegging bij Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

De Kamer wordt voor het WGO Cultuur d.d. 6 november 2023 geïnformeerd over de aanpak van de nulmeting naar de toegankelijkheid en deelname van mensen met een beperking in de cultuursector.

  • Toegezegd door Uslu, G. (Staatssecretaris Cultuur en Media)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03075
Datum: 29 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap