Toezeggingen : Toezegging bij Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur)

De minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming zullen in een eerstvolgende brief over het bestuurlijk ketenberaad terugkomen op het aantrekkelijker maken van het werken bij de verschillende organisaties in de strafrechtketen, naar het voorbeeld van de politie met het vergoeden van het rijbewijs.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)
  • Toegezegd aan Eerdmans, B.J. (JA21)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A03370
Datum: 14 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Strafrechtketen (is vervroegd naar 10.00 uur)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid