Toezeggingen : Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

De minister van Financiën komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Heinen (VVD) over kennisname van de positie van de Raad van State inzake de rol van nationale begrotingsautoriteiten na het SGP-herzieningstraject en de mogelijk daaruit voortvloeiende aanpassing van de Wet houdbare overheidsfinanciën, voorafgaand aan de behandeling van de betreffende wetswijzigingen

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Heinen, E. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06307
Datum: 13 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Eurogroep/Ecofinraad
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën