Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris zal een verkenning met omringende landen uitvoeren naar overlastgevende asielzoekers op de Top X-lijsten.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10330
Datum: 10 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid