Toezeggingen : Toezegging bij Vreemdelingen- en asielbeleid

De staatssecretaris stuurt een geactualiseerd overzicht van de kosten van asielopvang naar de Kamer.

  • Toegezegd door Burg, E. van der (Staatssecretaris Asiel en Migratie)
  • Toegezegd aan Futselaar, F.W. (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10330
Datum: 10 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Vreemdelingen- en asielbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid