Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023

De minister zegt toe dat hij de Kamer per brief informeert over de evaluatie - in Europees en in nationaal verband - van de evacuatie-operatie uit Soedan en daarbij specifiek aandacht te besteden aan het proces rondom de paspoorten, die op de Nederlandse ambassade zijn blijven liggen, van mensen die geƫvacueerd hadden willen worden.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09533
Datum: 16 mei 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 mei 2023
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken