Toezeggingen : Toezegging bij Verduurzaming Luchtvaart

Voorafgaand aan het tweeminutendebat wordt de Kamer geïnformeerd over de vraag of de juridische check of een nachtsluiting op Schiphol onderdeel kan zijn van de lopende 'balanced approach'-procedure, reeds is afgerond en, zo nee, wanneer deze juridische check dan wel zal zijn afgerond.

  • Toegezegd door Harbers, M.G.J. (Minister)
  • Toegezegd aan Kröger, S.C. (GL)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07117
Datum: 11 apr 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verduurzaming Luchtvaart
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat