Toezeggingen : Toezegging bij Verduurzaming Industrie

De minister van EZK zegt toe om binnen drie weken een brief aan de Kamer te doen toekomen over het in het kader van de maatwerkafspraken beschikbaar stellen van publieke gelden, daarin specifiek in te gaan op aspecten als bonussen, gezondheidsgevolgen en andere moreel-ethische dilemma's, en terug te komen op scenario's voor groene industriepolitiek voor mens, dier en natuur.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A09608
Datum: 29 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Verduurzaming Industrie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat