Toezeggingen : Toezegging bij Cybercrime

De minister van J&V informeert de Kamer in de voortgangsrapportage integrale aanpak online fraude, najaar 2023, over de voortgang van de pilot gegevensuitwisseling.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)
  • Toegezegd aan Rajkowski, Q.M. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A00922
Datum: 30 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Cybercrime
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid