Toezeggingen : Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo

De toekomstverkenning LLO, Leven Lang Ontwikkelen, die onder verantwoordelijkheid ligt van minister Wiersma en minister Van Gennip, komt in het voorjaar naar de Kamer. De bredere waaier van het vervolgonderwijs, onder verantwoordelijkheid van minister Dijkgraaf, in het kader van de stelselverkenning komt voor de zomer naar de Kamer. Na de zomer ontvangt de Kamer de beleidsreactie daarop.

  • Toegezegd door Dijkgraaf, R.H. (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08922
Datum: 16 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Macrodoelmatigheid mbo
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap