Toezeggingen : Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

De minister gaat in gesprek met de staatssecretaris van BZK — het een en ander naar aanleiding van de motie-Van Baarle over protocollen en over de gevolgen van het toepassen van discriminerende algoritmen als geconstateerd is dat er gebruik is gemaakt van dergelijke algoritmen — en koppelt daarover terug.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A02407
Datum: 26 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Discriminatie, racisme en mensenrechten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken