Toezeggingen : Toezegging bij Discriminatie, racisme en mensenrechten

Rond de zomer informeert de minister van JenV de Kamer over verbetering van de strafrechtketen bij zaken ten aanzien van discriminatie en racisme, mede in het kader van de motie-Van Baarle/Belhaj (Kamerstuk 30950, nr. 305).

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A02407
Datum: 26 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Discriminatie, racisme en mensenrechten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken