Toezeggingen : Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

2. De minister van Financiën zal de Kamer informeren over de acties (die nog komen) en uitkomsten met betrekking tot risicogericht werken die parallel worden gehouden aan het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen vóór de formele behandeling van het wetsvoorstel.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08413
Datum: 21 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën