Toezeggingen : Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

De minister zegt toe zo snel mogelijk na oplevering van het rapport van de commissie sociaal minimum een kabinetsreactie hierop naar de Kamer te sturen.

  • Toegezegd door Schouten, C.J. (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07806
Datum: 8 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Armoede- en schuldenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid