Toezeggingen : Toezegging bij Brandweer en crisisbeheersing

De minister komt schriftelijk terug op de door het lid Van Nispen (SP) gestelde vragen over onder andere de cijfers over de afname van brandweerkazernes en de vrijwillige brandweer. Daarbij wordt ingegaan op de cijfers van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers en de problemen zoals die er zijn in de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zeeland.

  • Toegezegd door Yesilgöz-Zegerius, D. (Minister van Justitie en Veiligheid)
  • Toegezegd aan Nispen, M. van (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06075
Datum: 1 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Brandweer en crisisbeheersing
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid