Toezeggingen : Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De Kamer ontvangt in het eerste kwartaal van 2023 de kabinetsreactie op ramingen van het Capaciteitsorgaan met betrekking tot de opleidingen medische beroepen. De minister zal daarin meenemen: een reactie op de ramingen ten aanzien van tandartsen en huisartsen; schriftelijk antwoord op enkele vragen ten aanzien van financiering jeugdverpleegkundige hbo; de financiering van extra plaatsen PA (physician assistant); informatie over opleidingen tot medisch specialist buiten het ziekenhuis.

  • Toegezegd door Kuipers, E.J. (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A06802
Datum: 18 jan 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Arbeidsmarktbeleid in de zorg
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport