Toezeggingen : Toezegging bij Wapenexportbeleid

De minister van Buitenlandse Zaken komt in het volgende of daaropvolgende verslag van de Raad Buitenlandse Zaken terug op de verbetering van toezicht op het Europees Vredesfonds.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2021A08367
Datum: 21 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wapenexportbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking