Toezeggingen : Toezegging bij Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)

De Kamer ontvangt voor het einde van het jaar een brief over het Rijksvastgoedbeleid, waarin de laatste stand van zaken zal worden opgenomen ten aanzien van de geschiktheid van rijksgebouw om woonruimte te creƫren, mede naar aanleiding van de motie Van der Plas (Kamerstuk 19637, nr. 2797).

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08749
Datum: 14 nov 2022
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte (tweede termijn, voortzetting van 7 november 2022)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken