Toezeggingen : Toezegging bij Spoor

De staatssecretaris ontvangt in 2023 het rapport van ProRail inzake de risicobenadering bij overwegen en zal dat rapport per omgaande aan de Kamer doen toekomen.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Graaf, S.J.F. van der (ChristenUnie)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05560
Datum: 15 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Spoor
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat