Toezeggingen : Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

De minister zegt toe na de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op mogelijkheden voor wat betreft de naleving sancties.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05657
Datum: 8 dec 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Europese Zaken