Toezeggingen : Toezegging bij Voortgang/evaluatie missies

Voor 31 mei 2023 verschijnt de evaluatie van de evacuatie uit Afghanistan en voor 1 juli 2023 de eindevaluatie van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support. De Kamer ontvangt hier zo snel mogelijk een kabinetsreactie op.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Dijk, J.J. van (SP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2021A07337
Datum: 3 nov 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Voortgang/evaluatie missies
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Defensie