Toezeggingen : Toezegging bij Bedrijfslevenbeleid

De minister zegt toe om voor het debat over de TEK-regeling een brief aan de Kamer te doen toekomen met informatie over de steun die andere EU-landen bieden aan bedrijven.

  • Toegezegd door Adriaansens, M.A.M. (Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05910
Datum: 19 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Bedrijfslevenbeleid
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat