Toezeggingen : Toezegging bij Gewasbeschermingsmiddelen

De Kamer wordt door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom CRISPR-Cas in aanloop naar het voorstel van de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2023

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  • Toegezegd aan Campen, A.A.H. van (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A07727
Datum: 20 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gewasbeschermingsmiddelen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit