Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022

De minister informeert de Kamer vóór het commissiedebat China over het EU-buitenlandbeleid ten aanzien van China, als het gaat om de gevolgen van Amerikaanse sancties tegen China.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Brekelmans, R.P. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08045
Datum: 13 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober 2022
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken