Toezeggingen : Toezegging bij Leefomgeving

Tijdig voor het wetgevingsoverleg Water (21 november 2022) ontvangt de Kamer een brief waarin ook aandacht wordt besteed aan plastic korrels in de Westerschelde.

  • Toegezegd door Heijnen, V.L.W.A. (Staatssecretaris)
  • Toegezegd aan Stoffer, C. (SGP)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A03730
Datum: 12 okt 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Leefomgeving
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat