Toezeggingen : Toezegging bij Wonen

De minister stuurt de uitkomst van het onderzoek naar meldplicht woningmarktdiscriminatie in Q4 naar de Kamer en de uitkomst van het onderzoek naar het tuchtrecht in Q1 2023.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
  • Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04988
Datum: 29 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wonen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken