Toezeggingen : Toezegging bij Wonen

De minister stuurt in het eerste kwartaal van 2023 een grondbrief naar de Kamer waarin ook het gemeentelijk instrumentarium met betrekking tot grond, waar de ACM momenteel onderzoek naar doet, wordt meegenomen.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A04988
Datum: 29 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Wonen
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken