Toezeggingen : Toezegging bij Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten

Begin 2023 ontvangt de Kamer een nadere toelichting op het ontsluiten van data voor onderzoek.

  • Toegezegd door Kuipers, E.J. (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Toegezegd aan Paulusma, W. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A02630
Datum: 15 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Gegevensuitwisseling /–bescherming in de zorg / E-Health/Slimme zorg / Administratieve lasten
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport