Toezeggingen : Toezegging bij Ruimtelijke Ordening

In het 4e kwartaal van 2022 sturen minister Adriaansens (EZK) en minister De Jonge een brief aan de Tweede Kamer waarin de uitkomsten staan van de gesprekken met de provincies over nieuwe grootschalige bedrijfsvestigingen.

  • Toegezegd door Jonge, H.M. de (Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A00905
Datum: 14 sep 2022
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Ruimtelijke Ordening
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Binnenlandse Zaken