Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (16)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 26/03/2024

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten). 36225-10  Amendement van de leden Van Nispen en Mutluer over het uiterlijk vijf jaar na de...

2024P05011

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P05179

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO

Moties ingediend bij het debat over de fraudebestrijding door DUO. 24724-226  Motie van het lid Ergin c.s. over bezwaar en beroep online mogelijk maken en studenten hierover actief informeren   --1  Gewijzigde motie van het lid...

2024P05019

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid. 24515-742  Motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet  

2024P05020

Stemmingsuitslagen

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023). 36357-0  Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport...

2024P05014

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2023

Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2023. 36357-20  Motie van het lid Tielen c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om kleine zorgaanbieders die te goeder trouw zijn minder frequent uit te vragen   36357-18  Motie...

2024P05016

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag. 31322-526  Motie van de leden Maatoug en Grinwis over verder werken aan...

2024P05006

Stemmingsuitslagen

Voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit

Voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek integriteit. 35778-2  Brief van het Presidium t.g.v. de voordracht voor de vervulling van een vacature van voorzitter van het College van onderzoek...

2024P05005

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een substituut-ombudsman. 33264-9  Aanbeveling van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor de benoeming van een substituut-ombudsman  

2024P05008

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen. --1  Gewijzigde motie van het lid Thijssen over meer casussen opnemen in de casusgerichte aanpak van...

2024P05009

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten

Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten. 36225-24  Motie van het lid Michon-Derkzen over anti-institutionele extremisten expliciet betrekken bij de definitie van radicalisering   36225-27  Motie van het lid El Abassi...

2024P05013

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 21 en 22 maart 2024. 21501-20-2062  Motie van het lid Eerdmans over afkopen in plaats van opvangen in geval van herverdeling van asielzoekers over lidstaten...

2024P05002

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024

Aangehouden motie ingediend bij de Wet verhoging minimumloon 2024. 36488-11  Motie van het lid Patijn over volledige compensatie van de fout van 1,3% in de berekening van de koopkracht van alleenstaanden op het sociaal minimum  

2024P05001

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven

Aangehouden motie ingediend bij de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven. 36270-9  Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)  

2024P05000

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. 36372-0  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie  

2024P04999