Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (22)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 04/04/2023

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Financiƫle Beschouwingen

Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Financiƫle Beschouwingen.

2023P05508

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Bedrijfslevenbeleid.

2023P05507

Stemmingsuitslagen

Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT) (36275)

Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens...

2023P05350

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wet open overheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wet open overheid. 32802-60  Motie van het lid Omtzigt c.s. over het binnen een halfjaar uitvoeren van de rechterlijke uitspraken op het verstrijken van termijnen en de Kamer op de hoogte...

2023P05348

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

Moties ingediend bij het debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities. 32847-1020  Motie van het lid Bromet c.s. over het voor corporaties eenvoudiger maken om grondposities voor betaalbare woningen te verkrijgen en te behouden  ...

2023P05352

Stemmingsuitslagen

Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80) (36053)

Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en...

2023P05354

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Examens 2023

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Examens 2023. 31289-538  Motie van de leden Peters en Beertema over de inzet van de NPO-middelen betrekken bij de evaluatie van de examens van 2023   31289-535  Motie van het lid...

2023P05347

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht. 33836-80  Motie van het lid Mutluer over het beoordelen van argumenten en onderliggende cijferbronnen om de adoptierelatie met de Verenigde Staten niet af te bouwen   33836-79  Motie...

2023P05349

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

Moties ingediend bij de Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT. 36275-19  Motie van het lid Verkuijlen c.s. over bij de betrokken organisaties de kwaliteit van feitenonderzoeken onder de aandacht brengen   36275-18  Motie van de leden...

2023P05351

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat PFAS en gezondheidseffecten

Moties ingediend bij het tweeminutendebat PFAS en gezondheidseffecten. 35334-243  Motie van het lid Hagen over een plan van aanpak voor de toetsing van zowel nieuwe als bestaande pfas-lozingen aan de richtwaarde voor drinkwater   35334-233  Motie...

2023P05353

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Macrodoelmatigheid mbo

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Macrodoelmatigheid mbo. 31524-559  Motie van de leden Peters en Van der Graaf over mbo-instellingen aanmoedigen om alumnibeleid op te zetten en uit te voeren   31524-560  Motie van de leden Kwint...

2023P05341

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176)

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36176). 36176-12  Amendement van het lid Martin Bosma over schrappen van het criterium dat Nederlands cultureel...

2023P05343

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kunstmatige Intelligentie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kunstmatige Intelligentie. 26643-997  Motie van het lid Rajkowski over in gesprek gaan met organisaties over het verkleinen van risico's van AI voor de samenleving   26643-998  Motie van het lid Dekker-Abdulaziz...

2023P05339

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008

Moties ingediend bij de Wijziging van de Mediawet 2008. 36176-25  Motie van de leden Werner en Wuite over een jaarlijks overzicht van onder de investeringsverplichting vallende producties   --1  Gewijzigde motie van de leden Kwint en...

2023P05345

Stemmingsuitslagen

Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule (36283)

Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule (36283). 36283-0  Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet...

2023P05346