Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (51)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 22/12/2022

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2022

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2022. --1  Gewijzigde motie van het lid Klaver c.s. over het berekenen van de totale omvang van fossiele subsidies in Nederland (t.v.v. 36250-10)  

2022P23247

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Financiële Markten

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Financiële Markten. 32545-177  Motie van de leden Grinwis en Van Weyenberg over een meldpunt voor binnenlandse PEP's over onjuiste toepassing van de Wwft  

2022P23246

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Bestuursafspraak Friese taal en cultuur

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Bestuursafspraak Friese taal en cultuur. 36200-VII-136  Motie van de leden Kwint en Van Nispen over garanderen dat het kunnen spreken van de Friese taal in de rechtbank geborgd is  

2022P23251

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023

Aangehouden motie ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023. --1  Gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over de Iraanse Revolutionaire Garde op de lijst...

2022P23250

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Aangehouden motie ingediend bij het debat over de krapte op de arbeidsmarkt. 29544-1127  Motie van het lid Maatoug c.s. over de uitwerking van regels omtrent bijverdienen in de bijstand naar voren halen en substantiële stappen zetten...

2022P23172

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Toeslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Toeslagen. 31066-1083  Motie van het lid Maatoug over een concreet plan om de toeslagen af te schaffen  

2022P23170

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (36065)

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens) (36065). 36065-4  Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu 36065-4 over het ook toekennen van een...

2022P23156

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Raad Algemene Zaken. --1  Nader gewijzigde motie van de leden Van Wijngaarden en Jasper van Dijk over visumvrij reizen voor Servië tijdelijk stopzetten als Servië haar visumbeleid en buitenlandbeleid niet...

2022P23164

Stemmingsuitslagen

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud) (36138)

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud) (36138).

2022P23162

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving. 22343-344  Motie van de leden Hagen en Sneller over in de Wet op de economische delicten opnemen dat sancties op milieudelicten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten...

2022P23167

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen. 36200-93  Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over onderzoek naar extra financiële steun voor mensen met een beperking en chronisch zieken  

2022P23158

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vliegveiligheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Vliegveiligheid.

2022P23160

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens

Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake eenmalige energietoeslag lage inkomens.

2022P23157

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Migratie

Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Migratie. 36200-VI-30  Motie van het lid Piri over het budget voor vrije besteding van gemeenten bij extra opvang niet afhalen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking  

2022P23169

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart.

2022P23161