Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (18)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 12/10/2021

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Stemming over: motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Stemming over: motie ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen. 35925-103  Motie van het lid Van Houwelingen over het uitsluiten van de invoering van een sociaalkredietsysteem in Nederland  

2021P16618

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09)

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen d.d. 15/09). 33529-900  Motie van het lid Nijboer c.s. over de omgekeerde bewijslast van toepassing laten zijn voor meer gebieden  

2021P16512

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen. 35925-86  Motie van het lid Alkaya over het aanpakken van energiearmoede in Nederland   35925-82  Motie van het lid Tony van Dijck over de rekenrente aanpassen naar...

2021P16505

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie. 35615-4  Motie van het lid Van Baarle over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota-Azarkan...

2021P16495

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 35718

Stukken onder 35718. 31288-894  Kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap   29338-253  Antwoorden op resterende vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen (Kamerstuk 29338-243)   29338-251  Antwoorden op vragen commissie...

2021P16605

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en handhaving

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en handhaving. 22343-304  Motie van het lid Grinwis over extra monitoring en meten aan de pijp tegen onvergunde uitstoot en lozingen door grote uitstoters   22343-303  Motie van...

2021P16501

Stemmingsuitslagen

Verdere behandeling van aanhangige stukken

Verdere behandeling van aanhangige stukken. 35718-76  Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

2021P16506

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving. 30175-384  Motie van het lid Beckerman over onderzoek naar omkering van de bewijslast voor overtreding van uitstootnormen en milieuwetgeving   30175-383  Motie van de leden Van Esch en...

2021P16502

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering). 27926-354  Motie van het lid Ephraim over geen WOZ-cap voor woningen kleiner dan 40 vierkante meter   27926-352  Motie...

2021P16602

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat over het bericht dat de rechtbank opnieuw bevestigt dat Deliveroo-bezorgers gewoon werknemers zijn. 29544-1078  Motie van de leden Maatoug en Gijs van Dijk over het inzetten van de webmodule...

2021P16504

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie

Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Vermindering blootstelling aan PFAS na de EFSA-opinie. 28089-203  Motie van de leden Van Esch en Beckerman over een nationaal totaalverbod op de toepassing van pfas   28089-201  Motie van...

2021P16503

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Mensenrechten

Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Mensenrechten. 32735-323  Motie van het lid Jasper van Dijk over zorgen dat ABN AMRO niet langer investeert in de illegale bezetting van Palestijnse gebieden   32735-327  Motie van...

2021P16496

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland. 35670-0  Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten...

2021P16498

Stemmingsuitslagen

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten). 35455-0  Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)   35455-14  Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. 35455-14 t.v.v. nr. 7...

2021P16497

Stemmingsuitslagen

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering). --1  Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over de interne adviezen over het eigendomsrecht naar de Kamer sturen (t.v.v...

2021P16507