Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (8)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 09/09/2008

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage. 29937-0  Wijziging van...

2008P01858

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. 31278-0  Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993...

2008P01863

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Stemmingen in verband met: Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen). 31459-10  Amendement van de leden Van Dijck en Weekers over carried interest-regelingen bij private equity organisaties   31459-14  Amendement van het lid Irrgang dat ertoe...

2008P01854

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers. 31317-0  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet...

2008P01859

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers. 31317-9  Motie-Sap/Leijten over een ruimere fiscale ondersteuning van de...

2008P01860

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: Moties ingediend bij Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)

Stemmingen over: Moties ingediend bij Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen). 31459-17  Motie-Tony van Dijck over het opnemen van een gedragscode in de corporate governance code   31459-18  Motie-Cramer c.s. over de uitwerking van de...

2008P01857

Stemmingsuitslagen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen

Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet...

2008P01712

Stemmingsuitslagen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de zorg in het weekend in verpleeghuizen

Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de zorg in het weekend in verpleeghuizen. 31200-XVI-185  Motie-Leijten over het verbeteren van de kwaliteit in de ouderenzorg   31200-XVI-182  Motie-Agema over een norm voor het minimumaantal uren...

2008P01862