Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mestbeleid

Plenaire vergadering 4 juli 2024

Motie van het lid Kostic c.s. over geen belastinggeld steken in het stimuleren van RENURE

Besluit: Verworpen.

33037-549
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 2 anderen

Motie van het lid Kostic c.s. over bij het kiezen van mestmaatregelen ook het belang van dierenwelzijn meewegen

Besluit: Aangenomen.

33037-550
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Flach c.s. over ervoor zorgen dat een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet zo snel mogelijk afgerond wordt

Besluit: Aangenomen.

33037-551
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 2 anderen

Motie van het lid Grinwis c.s. over op basis van de geactualiseerde bronnenanalyses gebieden waar de landbouw 19 procent of minder aan de nutriƫntenbelasting bijdraagt met spoed niet langer aanwijzen als NV-gebied

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

33037-552
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van het lid Beckerman c.s. over een uitgewerkt plan voor de begroting van 2025 hoe ketenpartijen gaan bijdragen aan de bestrijding van de mestcrisis en het verbeteren van de inkomenspositie van boeren

Besluit: Aangenomen.

33037-553
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP
+ 5 anderen