Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de dechargeverlening voor het door de ministers gevoerde financieel beheer in het jaar 2023

Plenaire vergadering 4 juli 2024

Slotwet Provinciefonds 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-C
Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Slotwet van de Koning 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-I
Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Slotwet Staten-Generaal 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-IIA
Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-IIB
Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-IX
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-XVII
Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-V
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Buitenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-XV
Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ 1 andere

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-XIV
Indiener P. Adema
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
+ 1 andere

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-XIII
Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-L
Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-K
Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Slotwet Mobiliteitsfonds 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-A
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-XII
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Deltafonds 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-J
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-III
Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Slotwet Gemeentefonds 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-B
Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-VII
Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-VI
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-IV
Indiener H.M. de Jonge
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-XVI
Indiener C. Helder
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-VIII
Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Slotwet Ministerie van Defensie 2023

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36560-X
Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie