Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het Werkprogramma 2025

Plenaire vergadering 27 juni 2024

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over het Werkprogramma 2025

Besluit: Besluiten overeenkomstig het voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en advies te vragen aan de Onderwijsraad inzake het Werkprogramma 2025.

36410-VIII-139
Indiener M. (Martin) Bosma
Kamerlid, PVV