Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Kröger: “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem”

Plenaire vergadering 27 juni 2024

Motie van het lid Rooderkerk over bewerkstelligen dat jongeren via verschillende kanalen beter op de hoogte worden gebracht van het bestaan en de voordelen van energiecoöperaties

Besluit: Aangenomen.

36532-5
Indiener I. Rooderkerk
Kamerlid, D66

Motie van het lid Thijssen over energiecoöperaties beter ondersteunen bij tenders voor wind op zee

Besluit: Verworpen.

36532-6
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Thijssen over onderzoeken hoe energieprojecten die in coöperatief verband worden opgezet financieel beter ondersteund kunnen worden in de opstartfase

Besluit: Verworpen.

36532-8
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Thijssen over het opstellen van een visie op energiecoöperaties en hun rol in de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem

Besluit: Aangenomen.

36532-9
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigde motie van het lid Thijssen over bij projecten van het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed ook het streven naar 100% lokaal eigendom mogelijk maken (t.v.v. 36532-7)

Besluit: Verworpen.

36532-10
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, GroenLinks-PvdA