Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Gewijzigde motie van de leden Podt en Grinwis over samen met de onafhankelijke commissie bezien of Parkinson gekwalificeerd kan worden als beroepsziekte en deze te laten vallen onder de TSB (t.v.v. 27858-666)

Besluit: Aangenomen.

27858-670
Indiener A. Podt
Kamerlid, D66
+ 1 andere