Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Plenaire vergadering 4 juni 2024

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Besluit: Aangenomen.

36378
Indiener R.A.A. Jetten
minister voor Klimaat en Energie
+ 2 anderen

Amendement van het lid Grinwis over terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen bij faillissement

Besluit: Verworpen.

36378-15
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie

Amendement van het lid Beckerman over het toevoegen van de vangnetregeling uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet

Besluit: Verworpen.

36378-17
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Kröger over het aan omgevingsdiensten verschaffen van energieverbruiksgegevens van eindafnemers voor wie de energiebesparingsplicht kan gelden

Besluit: Aangenomen.

36378-19
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van de leden Bontenbal en Erkens over een procedure waarbij de contracten van eindafnemers van een failliet verklaarde energieleverancier worden herverdeeld via een veiling

Besluit: Ingetrokken.

36378-21
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Amendement van het lid Rooderkerk over het bij verordening van gemeente of provincie kunnen vragen naar lokaal mede-eigenaarschap

Besluit: Aangenomen.

36378-23
Indiener I. Rooderkerk
Kamerlid, D66

Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van nr. 12 over een voorhangbepaling voor artikel 3.36

Besluit: Aangenomen.

36378-25
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Bontenbal over de mogelijkheid van een bij algemene maatregel van bestuur te stellen maximumbedrag bij verkoop van energiecontracten aan huis

Besluit: Ingetrokken.

36378-27
Indiener H. Bontenbal
Kamerlid, CDA

Amendement van het lid Kröger over een jaarlijkse verkenning over het tegengaan van energiearmoede

Besluit: Aangenomen.

36378-29
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van het lid Erkens over het vereenvoudigen van het opzetten van energiehubs

Besluit: Aangenomen.

36378-30
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Nader gewijzigd amendement van de leden Flach en Koekkoek ter vervanging van nr. 31 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening

Besluit: Aangenomen.

36378-46
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Amendement van het lid-Kröger over meer aandacht voor de maatschappelijke afweging bij uitbreidings- en vervangingsplannen

Besluit: Aangenomen.

36378-50
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van het lid Kröger over de mogelijkheden voor gedeeld gebruik van aansluitingen op het elektriciteitsnet

Besluit: Verworpen.

36378-51
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van het lid Kops over een waarborg dat intermediairs dezelfde kwaliteit en deskundigheid hebben die ook voor leveranciers gelden

Besluit: Aangenomen.

36378-52
Indiener A. Kops
Kamerlid, PVV

Gewijzigd amendement van het lid Erkens ter vervanging van nr. 28 over het instellen van een Raad voor energie

Besluit: Aangenomen.

36378-53
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Amendement van het lid Erkens over verbetering van de consumentenbescherming voor huishoudens met zonnepanelen

Besluit: Aangenomen.

36378-54
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 48 over het niet in rekening brengen van extra kosten voor het invoeden van zonne-energie

Besluit: Verworpen.

36378-55
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Kröger c.s. ter vervanging van nr. 32 over het preciezer definiëren van energiegemeenschappen, het lokaal kunnen profiteren van energieopwek en het onderscheiden van energie delen en opwekken

Besluit: Aangenomen.

36378-56
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Erkens en Bontenbal ter vervanging van nr. 33 over het bieden van de mogelijkheid aan aangeslotenen om zelf hun aansluiting te realiseren

Besluit: Aangenomen.

36378-57
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Amendement van het lid Postma c.s. ter vervanging van nr. 45 over dat de redelijke vergoeding bij teruglevering niet negatief mag zijn

Besluit: Aangenomen.

36378-59
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC
+ 3 anderen

Amendement van de leden Kröger en Grinwis ter vervanging van nr. 34 over verduidelijking van het groepsverbod en uitbreiding van de bevoegdheden van infrastructuurbedrijven

Besluit: Aangenomen.

36378-60
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Kröger ter vervanging van nr. 58 over de mogelijkheid van energie delen en zowel levering als delen plaats te laten vinden vanuit meerdere partijen

Besluit: Verworpen.

36378-65
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis ter vervanging van nr. 14 over de mogelijkheid voor de ACM een wervingsstop op te leggen

Besluit: Aangenomen.

36378-66
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 49 over de mogelijkheid van een maximumprijs voor levering aan kwetsbare afnemers in uitzonderlijke omstandigheden

Besluit: Verworpen.

36378-67
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Gewijzigd amendement van de leden Koekkoek en Flach ter vervanging van nr. 64 over het beperken van de vervalbepaling in artikel 7.51a tot het overgangsrecht

Besluit: Aangenomen.

36378-68
Indiener M. Koekkoek
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Flach en Erkens ter vervanging van 61 over duidelijker regels over overleg met representatieve organisaties

Besluit: Aangenomen.

36378-69
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van nr. 47 over een verbod van telefonische verkoop met behulp van gegevens van oude en bestaande klantrelaties zonder voorafgaande toestemming van de consument

Besluit: Aangenomen.

36378-85
Indiener A.J. Flach
Kamerlid, SGP

Subamendement van het lid Postma op het amendement van het lid-Flach (nr. 85) over het uitzonderen van loterijen en uitgevers van kranten en tijdschriften van het verbod om contact op te nemen

Besluit: Aangenomen.

36378-86
Indiener W.L. Postma
Kamerlid, NSC