Moties ingediend bij de Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren

Besluit: Aangenomen.

36377-15
Indiener I.J.M. Michon-Derkzen
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties

Besluit: Aangenomen.

36377-16
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Six Dijkstra over onderzoeken of en hoe een grote offensieve aanpak van het aanbieden van kinderpornografisch en terroristisch materiaal en deepfakes kan worden geïmplementeerd of geïntensiveerd

Besluit: Aangehouden.

36377-17
Indiener J.P.S. Six Dijkstra
Kamerlid, NSC