Moties ingediend bij het tweeminutendebat Rapport ‘Preventie op waarde schatten. Advies van de Technische Werkgroep Kosten en Baten van Preventie'

Plenaire vergadering 21 mei 2024

Motie van het lid Tielen over bij de ontwikkeling van een instrumentarium om de kosten en baten van preventie te kwantificeren ook gebruikmaken van reeds beschikbare data

Besluit: Aangenomen.

32793-750
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Tielen over met het Zorginstituut bezien of en hoe bestaande beoordelingsstructuren aangepast moeten worden ten behoeve van het beoordelen van de effectiviteit van prehabilitatie

Besluit: Aangenomen.

32793-751
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Daniëlle Jansen over tot een voorstel komen om naleving van de reclamecode actief te controleren

Besluit: Aangehouden.

32793-752
Indiener D.E.M.C. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC